Subscribe:

Ads 468x60px

:: เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานITที่ใช้ในงานด้านสาธารณสุขของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในจังหวัดสตูล

config ipcop ให้รับเมลoutlook

1 router config fwd port 25,110 > ipcop red card ip address
2 ipcop config firewall TCP ALL DEFAULT IP 25,110
3 ipcop config firewall fwd TCP DEFAULT IP : 25(SMTP)192.168.X.X : 25(SMTP)
ipcop config firewall fwd TCP DEFAULT IP :110(SMTP)192.168.X.X : 110(SMTP)

แล้วใน endian หล่ะ

สารสนเทศกับการเบิกจ่ายเงินของโรงพยาบาล


 

2.eclaimของสปสช.
3.การจัดส่งข้อมูลผู้ป่วยนอกรายบุคคล สปสช.
4.ประกันสังคม
5.พรบ

ฯลฯ
ค่อยๆศึกษารายละเอียดว่ามีอะไรบ้างแต่ละตัวมีข้อมูลนำเข้าและส่งออกเป็นอย่างไร มีการประยุกต์ข้อมูลอย่างไร
เชื่อมกับระบบสารสนเทศเดิมที่เรามีได้อย่างไร เพื่อลดภาระการทำงานและระยะเวลาในการทำงานให้ได้มากที่สุด
และข้อมูลที่ได้จะต้องมีความสมบูรณ์ลดความสูญเสียของรายได้ที่โรงพยาบาลพึงได้รับมากที่สุด

outlook.ใช้ได้หลายเครื่อง

ให้ outlook.ใช้ได้หลายเครื่อง ทำอย่างไร
Tools > Accounts > mail tab > เลือกเมล์ > properties > Advanced > ติ๊ก Leave a copy of message on the server
outlook express น๊ะครับ
แล้วก็ตั้งเอาว่าจะให้ มันอยู่กี่วัน
หมายเหตุ : ตองทำทุกเครื่องนะครับไม่งั้นก็ไม่ได้ครับ

รายงานประจำเดือน ทดลองนะครับ

สอบถามปัญหา

บันทึกกันลืม ลินุกซ์ ของ อ.วิภัทร

จากอ.วิภทร ชมรมopensource มอ.

thaiopensource.org | เปิดโลกอิสระกับโอเพนซอร์ส blogs