Subscribe:

Ads 468x60px

:: เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานITที่ใช้ในงานด้านสาธารณสุขของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในจังหวัดสตูล

ประกาศคู่มือบริหารงบกองทุนฯ ปี 2554

ประกาศคู่มือบริหารงบกองทุน ปี 2554
หน่วยบริการสามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับ PDF ได้แล้ว
 แจ้งหน่วยบริการทุกแห่ง ทุกสังกัดสามารถดาวน์โหลด คู่มือบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2554 ได้แล้ว โดยสามารถ คลิ๊กเลือกที่เมนูด้านขวามือ หัวข้อ ดาวน์โหลดคู่มือบริหารงบกองทุนปี 2554 หรือสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์ ด้านล่าง ทั้งนี้ เอกสารฉบับ PDF ที่ให้ดาวน์โหลดประกอบไปด้วย

  •  เล่มที่ 1 การบริหารงบบริการทางการแพทย์สำหรับผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (งบอัตราเหมาจ่ายรายหัว)และงบบริการสุขภาพผู้ป่วยจิตเวช
  • เล่มที่ 2 การบริหารจัดการค่าบริการสุขภาพผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ 
  • เล่มที่ 3 การบริหารจัดการค่าบริการสุขภาพผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง 
  • เล่มที่ 4 การบริหารจัดการบริการควบคุมป้องกันความรุนแรงของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
  •  ดาวน์โหลด โหลดมาก่อน เด่วประชุมเสร็จค่อยรีวิวว่าจะทำอะไรได้บ้าง...
คู่มือ และเกณฑ์ P4P 54
ดาวน์โหลดได้เลย ครับ  Download >>>>
เรื่องแรกที่คิดว่า เป็นเรื่องที่ทำมา 2 ปีแระ คือเรื่อง โครงการ oppp
สรุปสาระสำคัญจากการประชุมชี้แจงจาก สปสช. 18 ตุลาคม 2553
เรียบเรียงตามความเข้าใจนะ
  • fop ได้แก่ แฟ้ม
person, service ,card ,diag, proced,drug
เชื่อมด้วย cid ,seq (clinic ,date_serv)ในวงเล็บ เพิ่มปี 54 ที่สำคัญคือใช้ตรวจความเชื่อมโยงเสียด้วย ไม่เหมือนกัน อด ค่าว่าง อด
  •  fpp
8 แฟ้มเดิม (person,ANC,EPI,FP,PP,MCH,NUTRIT,WOMEN,CHRONIC) ตัด chronic  และ women ออกไป
เพิ่ม person มาในชุด
สรุป ต้องส่งข้อมูล 2 ชุด

FOP_hcode_YYYYMMDDhhmmss.zip
FPP_hcode_YYYYMMDDhhmmss.zip

ผ่านทางหน้าเวปเดิม 
ส่วนสถานีอนามัย ส่งรูปแบบเดียวคือ 18 แฟ้มผ่าน provis แบบ auto ของจังหวัดเหมือนเดิมน๊ะครับ
อย่าลืมตรวจสอบรหัสสถานพยาบาลด้วยน๊ะครับว่าใน provis มีแล้วยัง เพราะหากยังไม่มี provis ก็ไม่สามารถส่งได้ ทำอะไรอย่าอื่นต่อก็ไม่อยากบรรรยาย ...
การตรวจสอบ  กดดู  24058  ไม่มีครับ งง  แล้วข้อมูลปี 53  3 เดือนนับตั้งแต่จัดตั้ง pcu ก็ไร้ผล หล่ะ 30 ต.ค ต้องส่งให้เรียบร้อย จากการตรวจสอบ
รหัสสถานพยาบาล จากศูนย์รหัสมาตรฐานและข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ  24058 มีในรหัสมาตรฐาน
สิ่งที่ต้องแจ้ง คือ
1 ศูนย์ it จังหวัดที่รับผิดชอบเรื่อง 18 แฟ้ม เพื่อจัดการ provisที่จังหวัด
2. อ.ดุลยวัฒน์ ที่พัฒนา provis ระดับกระทรวง เพื่อ ให้มีข้อมูลที่ สปสช.ด้วย
อย่ามัวแต่บอกว่าความผิดของใคร คนที่รับกรรมคือ สถานพยาบาล ที่ไม่มีโอกาสได้รับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของระบบด้านบน และเงินเพียงน้อยนิดเหล่านี้ เชื่อไหมมันมีค่ามหาศาล สำหรับสถานพยาบาลเล็กๆตามชนบท ที่จะเป็นแรงผักดันให้ดำรงอยู่กับชุมชนต่อไป

 
เรื่องต่อไปคือEclaim
กะลังเรียบเรียง สรุปว่ารู้เรื่องอะไรบ้างเนี้ย
หลักๆก็เป็นเรื่องการเบิกจ่ายผู้ป่วนใน หลักเกณฑ์ส่วนใหญ่ยังเหมือนเดิม
**เน้นเรื่องไม่เคยรู้มาก่อน คือ admit น้อยกว่า 4 ชั่วโมง ถ้าสถานะจำหน่ายไม่ improve ก็เบิกได้ เช่น admit มา 3 ชั่วโมง แล้ว death หรือ escape ก็สามารถเบิกได้
op ฉุกเฉินข้ามเขต สามาถเบิกค่ารถรีเฟอร์ได้ เมื่อก่อนคิดว่าเบิกได้เฉพาะ ipd น๊ะเนี้ย
สำหรับ
เรื่อง itemize ( เค้าเรียก pp express demand หรือเปล่าไม่แน่ใจ) ปีนี้เหลือ 9 รายการ ตัดเรื่องฟันออก จะพูดถึงเรื่องในส่วนของ eclaim
ANC PP FP และ EPI ไม่ต้องผ่าน Eclaim แล้ว เค้าจะดูจาก 18 แฟ้มเอง  ระดับ สอ.น๊ะครับ
ส่วนระดับ รพ.ใช้ผ่าน eclaim เหมือนเดิม ของเราแยก pcu แล้ว เลยสบายไปไม่มี eclaim แล้ว การจัดสรรก็จัดผ่านจังหวัด ต่างจากระบบเดิมน๊ะครับ หน้าที่ของสถานบริการคือ ทำ 18 แฟ้มให้สมบูรณ์ กะส่ง 18 แฟ้ม กะตรวจสอบว่า ข้อมูลเรามีเท่าไหร่ จ.จัดสรรให้เราเท่าไหร่ เพื่อป้องกันความผิดพลาด ต้องมีการสร้างองค์ความรู้เรื่องการตรวจสอบช้อมูล ผู้ส่งรู้ผูรับบรู้และมีการตรวจสอบซึ่งกันและกัน

ครม.สั่งหน่วยงานราชการ ใช้ 13 ฟอนต์ไทย

      ครม.เห็นชอบให้ทุกส่วนราชการโละฟอนต์ต่างชาติ บังคับใช้ 13 ฟอนต์ไทยในงานราชการ ระบุป้องกันละเมิดลิขสิทธิ์
นายวัชระ กรรณิการ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยดำเนินการติดตั้งฟอนต์สารบรรณและฟอนต์อื่น ๆ ทั้งหมด จำนวน 13 ฟอนต์ ของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (สอซช.) หรือ SIPA และกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มเข้าไปในระบบปฏิบัติการ Thai OS (Thai Operating System) และใช้ฟอนต์ดังกล่าวแทนฟอนต์เดิม ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ โดยให้ติดตั้งและใช้งานให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 5 ธันวาคม 2553
    ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก ปัจจุบันส่วนราชการจำนวนมากมีการใช้ฟอนต์ที่หลากหลาย ไม่มีมาตรฐานในเอกสารทางราชการ อีกทั้งยังมีหน่วยงานราชการหลายแห่งใช้มาตรฐานฟอนต์ของบริษัทเอกชนที่ผูกขาดลิขสิทธิ์ เช่น Angsana อาจมีปัญหาเรื่องการฟ้องร้องละเมิดลิขสิทธิ์ได้
ด้วยเหตุดังกล่าว จึงได้มีการพัฒนาและมีการประกวดแข่งขันฟอนต์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกิดการใช้ Open Source Software ที่เป็นซอฟต์แวร์เสรีให้ส่วนราชการไทยประกาศมาตรฐานเอกสารดิจิตัลและรูปแบบของฟอนต์ที่ไม่ขึ้นกับระบบปฏิบัติการและลิขสิทธิ์ของบริษัทใด ๆ เพื่อความภาคภูมิใจในความเป็นชาติและเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทย ซึ่งในขณะนี้มีฟอนต์ที่ส่วนราชการไทยสามารถเป็นเจ้าของและพร้อมแจกจ่ายให้กับผู้ประสงค์จะใช้งานรวม 13 ฟอนต์
ดูหนังสือสั่งการ

Download thai font และ คู่มือติดตั้ง  >>>>

ตัวอย่าง font
 ขอขอบคุณภาพประกอบจาก ฟอนต์.คอม
โรงพยาบาลยุคใหม่

Posted by Picasa
ประกอบด้วย บรรยากาศดี Structure การบริการดี Service และ ระบบการบริหารดี System
การทาสีอาคารด่านหน้า และชุดสำหรับพนักงานต้อนรับ ให้เป็นแบบเดียวกัน ซึ่ง ประกอบด้วยสี สามสี หลักคือ สีฟ้า สีเขียว และสีส้ม
 ซึ่งเป็นสีประจำกระทรวงสาธารณสุข แต่ละสี มีความหมายดังนี้
  • สีฟ้า     หมายถึง มิตรภาพ Friendly 
  • สีเขียว หมายถึง ความสดและใหม่ Fresh and new
  • สีส้ม    หมายถึง ความทันสมัย และ ความกระตือรือร้น Modern and Enthusiasm

รายงานประจำเดือน ทดลองนะครับ

สอบถามปัญหา

บันทึกกันลืม ลินุกซ์ ของ อ.วิภัทร

จากอ.วิภทร ชมรมopensource มอ.

thaiopensource.org | เปิดโลกอิสระกับโอเพนซอร์ส blogs