Subscribe:

Ads 468x60px

:: เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานITที่ใช้ในงานด้านสาธารณสุขของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในจังหวัดสตูล

แผนที่ท่าแพ

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
ในอนาคตถ้าทำได้ ผมอยากทำแบบนี้

wireless outdoor create by jana hospital
4.5 กิโลครับ สบายๆ สำหรับผมยังไม่ได้ลองครับ งบน้อยหอยน้อย
Posted by Picasa
อุปกรณ์

การตรวจสอบเลขบัตรประชาชนของของผู้ป่วย

ที่ไปที่มา : ความสมบูรณ์ของเวชระเบียนโครงการ op individual
http://op.nhso.go.th/op
errorcode OP9202 ไม่มีรหัสหน่วยบริการอยู่ใน สนย.
วิเคราะห์สาเหตุ ต่างด้าว คนไทยมีเลข 13 หลักแต่การบันทึกลงฐานอาจผิดพลาด เนื่องจากเลขตั้ง 13 หลัก มีโอกาสผิดพลาดได้
แนวทางแก้ไข ต้องทราบว่าของมีเลขบัตรอะไรบ้างที่ไม่ถูกต้องในฐานข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ ucsearch client(ใช้ตรวจสอบข้อมูลเป็นชุด)
http://ucsearch.nhso.go.th >>ใช้ค้นหาจากชื่อนามสกุล(มีข้อแม้ว่าชื่อและนามสกุลต้องตรงกะฐานข้อมูลที่มีจึงจะหาเจอ ถ้าไม่ตรงแม้แต่วรรณยุกต์ก็หาไม่เจอ)
ความรู้เรื่อง sql อีกนิดหน่อย เพื่อจะสร้าง text file ที่มี 1 คอลัมภ์คือ pid
  • ใน hospital-os ใช้
select patient_pid from t_patient where paient_hn between '000000001' and '000010000'; ตรวจสอบทีละหมื่นรายน๊ะครับ ของผมในฐาน 3 หมื่นก็ใช้ sql นี้ 3 ครั้งโดยปี่ลี่ยนแค่ข่วง hn
(เพิ่มเติมสำหรับการตรวจสอบแต่ละวัน)
SELECT t_patient.patient_pid AS PID
FROM
t_visit INNER JOIN t_patient ON t_patient.t_patient_id = t_visit.t_patient_id
WHERE substring(t_visit.visit_begin_visit_time,1,17) between '2553-08-01'and '2553-08-02'
  • ส่วนใน jhcis ประชากรคงไม่ถึง 1 หมื่น SQL
select idcard from person;
โดยใช้ tool ตัวไหนก็ได้ mysql Query browser ใน jhcis ก็ได้ให้ save ออกมาเป็น text file ได้
สำหรับ mitnet กะ hosxp ก็คงจะประมาณนี้น๊ะครับ
ข้อมูลที้ไดใน text file ต้องเป็นแบบนี้
5910400001295
1919900284950
3910400053337
2910400007736
3910400120981
3900700350663
3910400135325
1910300108222
......
เด่วมาต่อขั้นตอนของ ucsearch client
อันดับแรกต้องลงโปรแกรมก่อน เป้นโปรแกรมที่ใช้ร่วมกันกับ smartcard
โหลดจาก สปสช.เลย
โหลดมาแล้วติดตั้งได้เลยง่ายๆ เข้าตังค่าระบบ usr=admin
เลือก web service ลงusername และ password ตามที่สถานบริการมีแล้วบันทึก
การใช้งาน เลือกตรวจสอบข้อมูลจาก สปสช
ตรวจสอบข้อมูลแบบกลุ่ม
browse หาไฟล์.txtที่มี เลขบัตร ปชช. ตรวจสอบสิทธ์ มาแล้วครับ มาเป็นชุดเลย
เลือก ส่งออกเป็นtextไฟล์
ก็จะได้ 2textไฟล์ ประมาณอันนึง สมบูรณ์ อีกไฟล์ error ได้แล้วครับพี่น้อง

---------------------------
สำหรับ jhcis มีโปรแกรมเทพตัวนึงอยากจะแนะนำต่อยอดมาจาก ucsearch client
ชื่อโปรแกรม ::  UC2jhcis
คุณสมบัติ  :: นำเข้าข้อมูลสิทธิ จากเท็กซ์ไฟล์ที่ได้จากการตรวจสอบสิทธิแบบกลุ่ม ของโปรแกรม nhsoucsearch client (เลือกโครงสร้างตาม DbPop )
เครดิต :: คุณอาคม มูลสาร สสจ.ยโสธร
คู่มือ:: !!!DOWNLOAD
โปรแกรม ::  !!!! DOWNLOAD โปรแกรม
เพิ่มเติม เรือง ucsearch เผื่อมีประโยชน์กับ Jhcis
เป็นไฟล์วิดีโอสอน  http://www.nakhonsihealth.org/ssophipun/index.php?option=com_phocadownload&view=section&id=3:demo&Itemid=29  ทั้งระบบงาน สอ.เลย
ขอบคุณ สสอ พิปูน
--------------------------------------------------
เพิ่มเติมหลังจากลองของจริง imprort จาก ucsearchclient ทำไมทำไม่ผ่านก็ไม่รู้ เลยมาทำบน navicat

ลักษณะคำสั่งเขียนประมาณนี้

update person set rightcode ='89',rightno ='21032028',datestart ='2001-10-01' ,hosmain = '11404',hossub = '14098'  where idcard ='491xxx00053xx';
# ความหมาย คือให้ไปปรับปรุงฟิลด์ของตารางperson เมื่อเลข13 หลักตรงกับข้อมูลที่ตรงกับเงื่อนไข
update person set rightcode ='89',rightno ='8949980484',datestart ='2007-11-30',dateexpire ='2031-11-03',hosmain = '11404',hossub = '14098'  where idcard ='59xxxxxxxxxx0';

ต่อไปเรื่อย จนครบ ประมาณ 13000 record  โดยใช้ edit plus ในการจัดเตรียมคำสั่งจากเลขบัตรประชาชนที่ผ่านการตรวจสอบด้วยโปรแกรม ucsearchclient แล้ว (อย่าลืมจบแต่ละคำสั่งด้วย ; (semicolon))ในครั้งเดียว
ผลที่ได้เป็นที่น่าพอใจระดับนึงรายงานประจำเดือน ทดลองนะครับ

สอบถามปัญหา

บันทึกกันลืม ลินุกซ์ ของ อ.วิภัทร

จากอ.วิภทร ชมรมopensource มอ.

thaiopensource.org | เปิดโลกอิสระกับโอเพนซอร์ส blogs