Subscribe:

Ads 468x60px

:: เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานITที่ใช้ในงานด้านสาธารณสุขของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในจังหวัดสตูล

ข่าว icd 10 ปี 53

สัมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาการใช้และโปรแกรมข้อมูลสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทย เมื่อวันที่ วันที่ 13 สค.2552
ณ ห้องประชุมทิพวรรณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี
มี สปสช, ศูนย์เทคฯ ,กรมบัญชีกลาง, สถาบันแพทย์แผนไทย ,สนย ,ตัวแทนจากจังหวัดนำร่อง และใครอีกจำไม่ได้

จากการใช้งานโปรแกรมสุขภาพแพทย์แผนไทย ที่มี รหัส ICD10 ประเภท U ซึ่ง25จังหวัดนำร่องต้องคีย์

โรงพยาบาล
1.โปรแกรม HospitalOS
2. หน้าเว็ปของ สปสช. (15 วัน หลังรับบริการ)
3. โปรแกรมสุขภาพแพทย์แผนไทย
สถานีอนามัย
1. HCIS , JHCIS
2. โปรแกรมสุขภาพแพทย์แผนไทย
..........
จากการคีย์ข้างต้นทำให้เพิ่มภาระแก่เจ้าหน้าที่
จึงมีได้มีข้อสรุปว่า
- ทาง ศูนย์เทคฯ รับทำเพิ่มรหัสประเภท ICD10 รหัส U เข้าไปใน JHCIS ส่วน HCIS ไม่ขอทำต่อ ในส่วนของสถานีอนามัย ซึ่งจะเริ่มใช้ 1 ตค.52
- ส่วนของโรงพยาบาลจะเชิญผู้พัฒนาโปรแกรมเข้าไปประชุมอีกครั้ง
- หลังจาก 1 ตค .52 ที่ต้องคีย์ผ่านหน้าเว็บของสปสช.ไม่ต้องคีย์ สปสช.จะดึงจาก 18,12 แฟ้ม จาก สนย.เอง

สรุปก็คือคีย์ เพียงโปรแกรมหลักโปรแกรมเดียว หลัง 1 ตค.52

ที่มา น้องตู่ รพ คุระบุรี ระนอง http://sopol.blogspot.com

รายงานประจำเดือน ทดลองนะครับ

สอบถามปัญหา

บันทึกกันลืม ลินุกซ์ ของ อ.วิภัทร

จากอ.วิภทร ชมรมopensource มอ.

thaiopensource.org | เปิดโลกอิสระกับโอเพนซอร์ส blogs