Subscribe:

Ads 468x60px

:: เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานITที่ใช้ในงานด้านสาธารณสุขของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในจังหวัดสตูล

รวบรวมคู่มือจาก JHCISลุงหนวด

ขอบคุณเจ้าของไฟล์ที่สร้างคู่มือไว้และขอบคุณลุงหนวดที่รวบรวมมาให้
1"provis 55
http://webboard.moph.go.th/board/viewtopic.php?f=3&t=1596

2.เอกสารคู่มือการลงข้อมูลการคัดกรอง HT DM ของงาน NCD ลุงหนวดเห็นว่าดีมีประโยชน์มาโหลดไปอ่านเป็นแนวทางปฎิบัติกันครับ
http://dl.dropbox.com/u/39217612/Screening%20DM%20HT%20Update.pdf
3"เปิดคอร์ส MySQL & Ireprot For JHCIS 
สิ่งที่ต้องมีเป็นเอกสารและโปรแกรมประกอบต้อง มี 3 อย่างคือ
4.JHCIS v.15 ธ.ค.2554 ออกแล้วคร้าบบบ ตามลิ้งค์เลยครับ
5" การบันทึกข้อมูลใน JHCIS เพื่อให้สามารถส่งออกเพิ่ม 3 แฟ้ม สำหรับปีงบประมาณ 2555 ให้บันทึกฯ ดังนี้
1. แฟ้ม ncdscreen.txt => บันทึกที่เมนู .ระบบคัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง.
2. แฟ้ม chronicfu.txt => บันทึกเพิ่มเติม ที่เมนู บริการ / คล...ิ้กที่ปุ่มฯ NCD Screen & FU
3. แฟ้ม labfu.txt => บันทึกเพิ่มเติม ที่เมนู บริการ ดังนี้
3.1 คลิ้กที่ปุ่ม นํ้าตาล (ได้รหัส Lab 01 - 04) ดังนี้
01=ตรวจนํ้าตาลในเลือด จากหลอดเลือดดำ (FBS) หลังอดอาหาร
02=ตรวจนํ้าตาลในเลือด จากหลอดเลือดดำ (FBS) โดยไม่อดอาหาร
03=ตรวจนํ้าตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย (DTX) หลังอดอาหาร
04=ตรวจนํ้าตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย (DTX) โดยไม่อดอาหาร
3.2 ที่แทร็บตรวจมะเร็ง & บริการอื่น / คลิ้กที่ปุ่มฯ การตรวจทางห้องปฏิบัติการอื่น …(ได้รหัส Lab 05 – 13 )
ที่เมนูบริการ คลิ้กเลือกแทร็บ ตรวจมะเร็ง & บริการอื่น / แล้วคลิ้กที่ปุ่มฯ การตรวจทางห้องปฏิบัติการอื่น (Trigriceride - ….) โดยข้อมูลจะบันทึกลงตาราง visitlabchcyhembmsse และได้ข้อมูลออกมาในแฟ้ม LABFU.txt ในคอลัมภ์ LABTEST ( รหัส 05 - 13) โดยรหัส 05 – 13 นี้จะอยู่ในกลุ่ม Lab Chemeclinic ( กลุ่ม Chemeclinic(เคมีคลีนิค) โดยรหัสแล็ป ขึ้นต้นด้วย CH ) ดังนี้
05 – CH99 -> HbA1c
06 – CH25 -> Triglyceride
07 – CH07 -> Total Cholesterol
08 – CH14 -> HDL Cholesterol
09 – CH17 -> LDL Cholesterol
10 – CH04 -> BUN
11 – CH09 -> Creatinine
12 – Cha1 -> albumin ในปัสสาวะ(Urine Protein)
13 – CHc1 -> Creatinine ในปัสสาวะ
โดยข้อมูลจะบันทึกลงตาราง visitlabsugarblood และได้ข้อมูลออกมาในแฟ้ม LABFU.txt ในคอลัมภ์ LABTEST
 6. อันนี้แถม เรื่อง การคิดราคายา ตามาตรฐานกรมบัญชีกลาง ปี 2547 หมวดค่ายาและอาหารทางเส้นเลือด เป็นไฟล์exel  http://dl.dropbox.com/u/39249953/DrugPrice_Cal_011249_new.zip
  7. เพิ่มเติม
‎1.แนวทางการให้รหัสโรค ICD-10 คัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวาน


http://203.157.229.23/09832/images/stories/document/dm-kiam.pdf

2.แนวทางการให้รหัสโรค ICD-10 คัดกรองความเสี่ยงโรคความดันโลหิต

http://203.157.229.23/09832/images/stories/document/ht-kiam.pdf

3.การคีย์ข้อมูลเยี่ยมหลังคลอดในโปรแกรม JHCIS

http://203.157.229.23/09832/images/stories/document/mch-kiam.pdf

4.การคีย์ข้อมูลแพทย์แผนไทยโปรแกรม JHCIS

http://203.157.229.23/09832/images/stories/document/ttm-kiam%20jhcis.pdf

5.แนวทางการให้รหัสโรคคัดกรองความเสี่ยง DM HT 2555 http://203.157.229.23/09832/images/stories/document/dm%20ht.pdf

============================================

ลุงหนวดเห็นว่ามีประโยชน์ สำหรับเพื่อนสมาชิก นำไปพิมพ์และใช้เป็นคู่มือได้ครับ

ที่มา : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแหลมโตนด จ.พัทลุง

เป้่่าหมายตามกลุ่มอายุ

คุยกะลุงหนวดคุยไปคุยมาเลยได้เรื่อง sql เผื่อใครจะเอาไปเป็นเป้าหมายในการทำงาน ของ JHCIS ครับ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
select house.villcode,village.villname as ชื่อหมู่บ้าน
 #,pid,birth,getAgeYearNum(birth,current_date) as age,sex
 ,count(case when getAgeYearNum(birth,current_date) in ('0','1') and person.sex ='1' then 1 else null end) as "man0-1"
,count(case when getAgeYearNum(birth,current_date) in ('0','1') and person.sex ='2' then 1 else null end) as "weman0-1"
 ,count(case when getAgeYearNum(birth,current_date) in ('0','1') and person.sex IN ('1','2') then 1 else null end) as "sum0-1" #อายุแรกเกิด - 1ปี
 ,count(case when getAgeYearNum(birth,current_date) in ('0','1','2','3','4','5') and person.sex ='1' then 1 else null end) as "man0-5"
 ,count(case when getAgeYearNum(birth,current_date) in ('0','1','2','3','4','5') and person.sex ='2' then 1 else null end) as "weman0-5"
 ,count(case when getAgeYearNum(birth,current_date) in ('0','1','2','3','4','5') and person.sex IN ('1','2') then 1 else null end) as "sum0-5" #อายุแรกเกิด - 1ปี
 ,count(case when getAgeYearNum(birth,current_date) BETWEEN 6 AND 12 and person.sex ='1' then 1 else null end) as "man6-12"
 ,count(case when getAgeYearNum(birth,current_date) BETWEEN 6 AND 12 and person.sex ='2' then 1 else null end) as "weman6-12"
 ,count(case when getAgeYearNum(birth,current_date) BETWEEN 6 AND 12 and person.sex IN ('1','2') then 1 else null end) as "sum6-12"#อายุ 6 - 12ปี
 ,count(case when getAgeYearNum(birth,current_date) BETWEEN 13 AND 59 and person.sex ='1' then 1 else null end) as "man13-59"
,count(case when getAgeYearNum(birth,current_date) BETWEEN 13 AND 59 and person.sex ='2' then 1 else null end) as "weman13-59"
 ,count(case when getAgeYearNum(birth,current_date) BETWEEN 13 AND 59 and person.sex IN ('1','2') then 1 else null end) as "sum13-59" #อายุ 13 - 59ปี
 ,count(case when getAgeYearNum(birth,current_date) >= 60 and person.sex ='1' then 1 else null end) as "man60up"
 ,count(case when getAgeYearNum(birth,current_date) >= 60 and person.sex ='2' then 1 else null end) as "weman60up"
 ,count(case when getAgeYearNum(birth,current_date) >= 60 and person.sex IN ('1','2') then 1 else null end) as "sum60up" # อายู 60 ปีขึ้นไป
 ,count(case when getAgeYearNum(birth,current_date) >= 0 and person.sex ='1' then 1 else null end) as "Totel_man"
,count(case when getAgeYearNum(birth,current_date) >= 0 and person.sex ='2' then 1 else null end) as "Totel_weman"
 ,count(case when getAgeYearNum(birth,current_date) >= 0 and person.sex IN ('1','2') then 1 else null end) as "Totelsum" #ทุกคนในเขตรับผิดชอบ
 #,count(person.pid) as Totle #รวมประชากร
 FROM house INNER JOIN person ON person.hcode = house.hcode
 INNER JOIN village ON village.villcode = house.villcode
 WHERE birth is not null and person.mumoi not in('','0') AND village.villno <> 0 # คัดเลือกเฉพาะหมู่บ้านในเขตบริการ
 AND ((person.dischargetype is null) OR (person.dischargetype != '1')) # คัดคนตายออกไป
 GROUP BY house.villcode,village.villname
# ORDER BY house.villcode #ยังขาดความสมบูร์คือ ยอดรวม UNION
union
select '','รวม' as ชื่อหมู่บ้าน
 #,pid,birth,getAgeYearNum(birth,current_date) as age,sex
 ,count(case when getAgeYearNum(birth,current_date) in ('0','1') and person.sex ='1' then 1 else null end) as "man0-1"
,count(case when getAgeYearNum(birth,current_date) in ('0','1') and person.sex ='2' then 1 else null end) as "weman0-1"
 ,count(case when getAgeYearNum(birth,current_date) in ('0','1') and person.sex IN ('1','2') then 1 else null end) as "sum0-1" #อายุแรกเกิด - 1ปี
 ,count(case when getAgeYearNum(birth,current_date) in ('0','1','2','3','4','5') and person.sex ='1' then 1 else null end) as "man0-5"
 ,count(case when getAgeYearNum(birth,current_date) in ('0','1','2','3','4','5') and person.sex ='2' then 1 else null end) as "weman0-5"
 ,count(case when getAgeYearNum(birth,current_date) in ('0','1','2','3','4','5') and person.sex IN ('1','2') then 1 else null end) as "sum0-5" #อายุแรกเกิด - 1ปี
 ,count(case when getAgeYearNum(birth,current_date) BETWEEN 6 AND 12 and person.sex ='1' then 1 else null end) as "man6-12"
 ,count(case when getAgeYearNum(birth,current_date) BETWEEN 6 AND 12 and person.sex ='2' then 1 else null end) as "weman6-12"
 ,count(case when getAgeYearNum(birth,current_date) BETWEEN 6 AND 12 and person.sex IN ('1','2') then 1 else null end) as "sum6-12"#อายุ 6 - 12ปี
 ,count(case when getAgeYearNum(birth,current_date) BETWEEN 13 AND 59 and person.sex ='1' then 1 else null end) as "man13-59"
,count(case when getAgeYearNum(birth,current_date) BETWEEN 13 AND 59 and person.sex ='2' then 1 else null end) as "weman13-59"
 ,count(case when getAgeYearNum(birth,current_date) BETWEEN 13 AND 59 and person.sex IN ('1','2') then 1 else null end) as "sum13-59" #อายุ 13 - 59ปี
 ,count(case when getAgeYearNum(birth,current_date) >= 60 and person.sex ='1' then 1 else null end) as "man60up"
 ,count(case when getAgeYearNum(birth,current_date) >= 60 and person.sex ='2' then 1 else null end) as "weman60up"
 ,count(case when getAgeYearNum(birth,current_date) >= 60 and person.sex IN ('1','2') then 1 else null end) as "sum60up" # อายู 60 ปีขึ้นไป
 ,count(case when getAgeYearNum(birth,current_date) >= 0 and person.sex ='1' then 1 else null end) as "Totel_man"
,count(case when getAgeYearNum(birth,current_date) >= 0 and person.sex ='2' then 1 else null end) as "Totel_weman"
 ,count(case when getAgeYearNum(birth,current_date) >= 0 and person.sex IN ('1','2') then 1 else null end) as "Totelsum" #ทุกคนในเขตรับผิดชอบ
 #,count(person.pid) as Totle #รวมประชากร
 FROM house INNER JOIN person ON person.hcode = house.hcode
 INNER JOIN village ON village.villcode = house.villcode
 WHERE birth is not null and person.mumoi not in('','0') AND village.villno <> 0 # คัดเลือกเฉพาะหมู่บ้านในเขตบริการ
 AND ((person.dischargetype is null) OR (person.dischargetype != '1')) # คัดคนตายออกไป
-------------------------------------------------------------------------------------------

รายงานประจำเดือน ทดลองนะครับ

สอบถามปัญหา

บันทึกกันลืม ลินุกซ์ ของ อ.วิภัทร

จากอ.วิภทร ชมรมopensource มอ.

thaiopensource.org | เปิดโลกอิสระกับโอเพนซอร์ส blogs